Tro på udvikling - find den positive energi - kommuniker selvværdsopbyggende

MINI UDVIKLINGS KURSUS

LÆREREN SOM RELATIONS SKABENDE AUTORITET.

Dag 1.

Vil have fokus på vigtigheden af opbygning af selvværdet i barnet. ( lærer barnet at mestre alle sine følelser ) Hvilke rammer skal der til for at et barn er modtagelig for indlæring, både faglig og socialt. Hvordan danner vi, som fagpersonale, de rammer med udgangspunkt i det enkelte barns behov?

Dag 2.

Vil have fokus på tydelighed, grænsesætning og brug af den sunde autoritet fra den voksne. Hvordan kommer man til at stå stærkt i sig selv og undgår at barnet bliver utrygt eller ked af det? Hvad er det man som lærer eller pædagog opnår af muligheder gennem dette – i forhold til undervisning, indlæring, menneskelig forståelse og udvikling.

Dag 3.

Vil have fokus på positiv energi og positiv kommunikation, nye forståelser og redskaber hertil.

 

Praktisk informationer.

Datoer.

d. 9 Februar kl. 9-11
d. 22 Februar kl 9-11
d. 8 marts kl 9-11

Undervisnings tid: 3 x 2.5 timer fordelt på 3 dage.
Afholdelse: I mine lokaler i Lerkenfeld, Evaslundvej 200, 9600 Aars.
Pris: pr. Deltager kr. 3495 + moms.
Mulighed for yderligere individuel coaching: pris pr. Time kr. 695 + moms
Diplom udleveres efter endt kursus.

Med venlige hilsner.

Tommy Lynnerup

Forældre coach og foredragsholder, Tommylynnerup.dk

www.tommylynnerup.dk – tlf. Nr. 22432096 – e-mail. tommylynnerup@gmail.com

%d bloggers like this: