Tro på udvikling - find den positive energi - kommuniker selvværdsopbyggende
Blog

Det er sårbart at være FAR

Kære far.

At være far er et stort ansvar, som kan fylde ubeskriveligt meget. På en positiv måde og på en svær måde.

At opleve, erkende og måtte forstå at den måde man rent instinktivt, som mand, reagere og handler på som FAR, ikke fungere i mødet med sit barn, ikke kan få tingene til at lykkedes og at man herfra i sig selv ikke føler at man kan hjælpe sit barn. Det gør ondt! Det gør ubeskriveligt ondt.

Herfra, har vi alle forskellige måder at handle på, forskellige måder at takle situationen på.

Gennem vrede, frustrationer, ked af det hed, lukkethed, flugt væk fra det der følelses så uendeligt hårdt og giver en følelsen af ikke at kan slå til, ikke at kunne forvalte alle sine kvaliteter fra sine mandlige ressourcer ( styrke, tanker, handlekraft, vedholdenhed, mod, kærlighed ) til at kunne mødes i det der skaber utryghed og mistrivsel for sit EGET barn. Hvor man Igennem dette møde har brug for og forventninger til at kunne skabe de forandringer og den udvikling der skal til for at ens barn får det bedre, finder roen, trygheden og vejen til den udvikling lige præcist MIT barn har behov for.

Der lægger ofte en stor instinktivt byrde på os mænd, ( dybt inde i os selv til os selv )i forhold til at sætte grænser, føle os respekteret, at kunne skabe tryghed og ”sørge” for sin familie. Alt dette kan føles som en kæmpe eksplosion, når dette ikke fungere i mødet med sit barn og i de behov ens barn har. At alt det der føles naturligt at gøre som far, ser man kun skabe endnu mere utryghed og ubalance i sit barn.

Hvor går man hen i sig selv? Hvilke følelser står man med? Hvad gør man nu?

Flygter du væk fra din kone, væk fra din familie, væk fra dit BARN ? væk fra følelserne, væk fra vreden, væk fra afmagten?

Bliver du ”bange” eller utryg ved dig selv og den måde du handler på og tænker det er bedre ikke at gøre noget.

Lukker du ned for at tale med din kone, din familie og venner, fordi det er så vanvittigt hårdt og at ingen forstår dig?

Står du måske tilbage med en følelse af tab, tabet af din styrke og bevidsthed om at det du dybest set føler inde i dig selv som værende det rigtige at gøre, bare ikke kan få tingene til at lykkedes, bare ikke kan hjælpe dit barn og din familie.

Er dette desværre en naturlig følelse og tilstand af tabet at sine instinktive handle muligheder som far og mand.

Men det er her vi MÆND skal se vores ansvar på en ny måde, det er her vi skal forstå og se vores værdier, ressourcer og styrker som noget vi kan bruge i de forandrings processer der skal til for at hjælpe vores barn og vores familie.

Jeg vil i den næste tid sætte fokus på de vigtige dele af os selv, vi fædre kan og skal bringe ind til vores børns sunde og positive udvikling. Jeg ønsker med dette at skabe en åbenhed omkring den sårbarhed det er for mange fædre, ikke at kunne få tingene til at lykkedes på en positiv måde og skabe en bevidsthed på hvordan og hvorfor man som MAND reagere, på de måder mand gør.

GRÆNSER:

At sætte grænser omkring og for vores børn og familie, er vigtige for mandens trivsel. Vi har instinktivt et behov for at føle os respekteret, samtidig med at vi føler at vi beskytter vores børn, vores hjem og de ting vi skal bruge for at fungere, ved at sætte grænser. Her ender det OFTE galt for rigtigt mange fædre. Fordi grænsesætning bliver udtrykt, både energetisk, kropsligt og sprogligt, på en måde som gør barnet utrygt.

Det skaber ikke et trygt møde mellem far og barn, når grænser bliver udtrykt gennem vrede, gennem konsekvenser eller hvis man sætter sin relation til barnet på spil ( gå på dit værelse indtil du har lært )

Ved at vælge denne ”gammeldags” opdragelses form, giver man reelt kun barnet en mulighed, at gå i følelsesmæssig reaktion ( vrede, ked af det eller passiv )

Når barnet handler på disse følelsesmæssige måder, skaber det ofte endnu mere frustration i manden, fordi man oplever vreden fra sit barn som en form for IKKE respekt, man oplever den passive reaktion som en ligegyldighed og man oplever ked af det, som en sårbar reaktion som er svær at møde og skabe tryghed i, når man nu står midt i sin egen frustration.

Det er her at det bliver utroligt sårbart som mand, fordi man føler man skal være endnu hårdere eller i den anden ende, man føler man skal opgive og trække sig.

Først og fremmest må man lære at sine egne grænser og værdier at kende, så man ikke ofte i alt for mange situationer, handler i vrede og frustration overfor sit barn, fordi man ikke for sagt fra med det sammen man bliver påvirket på sine grænser, på en rolig, tydelig og meget stærk måde. At man ikke for sagt fra med en bevidsthed for sit barns mulige reaktioner og ikke aner hvordan man skal møde alle de følelser der kommer væltende ud af sit barn.

Grænser er livsvigtige, for vores børns udvikling og trivsel, som far skal vi ”bare” lære at sætte dem ud fra de værdier og ressourcer vores mandelige egenskaber repræsentere.

Når du sætte en grænse, sørg altid for at bring dette med ind i mødet med dit barn.

  • altid kærlighed og tryghed fra dig til dit barn
  • altid tydelighed og enkelthed i sproget, med stærk tryg stemme sige ” jeg vil ha”
  • altid parathed og bevidsthed på at imødekomme, acceptere og rumme alle følelser dit barn kommer med
  • ha bevidsthed på din egen energi så du hele tiden skaber tryghed
  • Skab et trygt dialog rum mellem dig og dit barn, hvor du fortæller om dine grænser, dine værdier forbundet med dine grænser og lav aftaler med dit barn om at når du siger ”jeg vil ha” så er det fordi at det er din grænse, du er den voksne og lige her i denne grænse bestemmer jeg!
  • Imødekom alle følelsesmæssige reaktion og se dem som mulighed for dit barns menneskelige og følelsesmæssige udvikling ( deres kendskab til egne følelser, grænser og behov )
  • Skab fællesskab med din kone, samlever omkring dine og jeres grænser. Dette skaber endnu mere styrke og tryghed at stå sammen

Herfra bliver det at sætte grænser en helt naturlig, tryg og udviklende del af dit liv som mand og far. Herfra skal du se, forstå og lære at skabe den menneskelige og følelsesmæssige ( selvværds udvikling ) for dit barn, i hver en følelse der kommer tilstede.

Herfra vil du være i en sund og stærk kontakt med alle dine mandelige ressourcer, værdier og egenskaber og bringe dem med ind i mødet med dit barn som en sund og vigtig del af dit barns udvikling.

Herfra er det ikke længere nødvendigt at frygte at sætte grænser, at trække sig fra at sætte grænser.

Værsgo kære FAR, find din vej til føle dig stærk og tryg for dit barn og din familie.

Med venlige hilsner

Tommy Lynnerup

Forældrecoach, underviser og foredragsholder

www.tommylynnerup.dk

%d bloggers like this: