Tro på udvikling - find den positive energi - kommuniker selvværdsopbyggende
Blog

Institutionen – Det mentale møde imellem børn og voksne? – eller det menneskelige.

Det her indlæg handler om barnets positive og sunde udvikling. I Hjemmet, i børnehaven og i skolen. Og det handler om mødet mellem det faglige, det teoretiske – og så det almindeligt menneskelige og følelsesmæssige.

Jeg har gjort mig en helt ubeskrivelig værdifuld læring de sidste 3 dage. Jeg har stået med ansvaret for undervisning af 20 lærere/pædagoger fra en af landets inspirerende og smukke friskoler.

På mange måder en kæmpe udfordring for mig, som en af de største opgaver nogensinde, igennem mit arbejde vidensformidling på det her område og på mange måder en vild oplevelse med meget udvikling for mig selv både menneskeligt og fagligt.

Jeg er dybt taknemmelig over denne opgave og mødet med hvert et menneske undervejs.

Det har handlet om relations arbejdet med barnet. Det voksne menneskes møde med barnet. Om konflikter, følelser og ubalancer kommende fra barnet og med de udfordringer det giver os voksne mennesker, særligt i det professionelle og faglige møde med barnet.
Vi har haft fokus på ligeværdighed og fællesskab og på at opbygge gode kulture frem for at fokusere på regler. og i den sammenhæng har der været decideret træning i at fjerne fokus fra det negative og over til det positive.

Værdien af det menneskelige møde mellem os er så betydeligt og skal være til stede , før vi kan bevæge barnet i dets følelsesliv.

Jeg møder og kender så mange dygtige mennesker, der alle på deres måde inspirere mig og bringer alt det de brænder for ud til de børn de er kontakt med, som lærere – pædagoger – forældre. De mennesker viser sin faglighed, sin menneskelighed og alle sine kompetencer i mødet med barnet.

Jeg taler bare…. Bare???? Jeg taler om et dybere møde i relationen med barnet. Ikke et mentalt møde, men et følelsesmæssigt møde. Et HJERTE møde. Jeg taler om et møde hvor der ikke er fokus på faglig indlæring, et møde hvor der ikke er fokus på, mentalt , at fikse barnets udfordringer og følelser, Et møde hvor det ikke handler om at lærere barnet , at tage ansvar eller rumme følelsen af skyld………. Jeg taler om et møde hvor det handler om noget helt andet.

Barnets menneskelige og følelsesmæssige udvikling.

En udvikling der ikke handler om hvad JEG lærer barnet, men hvad BARNET lære om sig selv inde fra sig selv. Gennem min tryghedsskabende og tillidsfulde energi i vores relation, Gennem min gueide og lyst til at LÆRE barnet at kende. Gennem min bevidsthed om at her skal jeg ikke, mentalt løse eller fikse noget, for barnet skyld. Jeg skal ikke fjerne følelsen i barnet, fordi det IKKE er godt for barnet.

Waaaauvvv herfra er jeg klar til at skabe et møde med barnet, hvor jeg arbejder med barnets selvværdsudvikling. Herfra er mit fokus at lærere barnet ALLE sine egne følelser at kende, helt i dybden, i alle lag, hvordan de føles, ser ud, skaber bevægelser, skaber handlinger og hvorfor. Herfra skaber jeg et trygt energi rum, et trygt kommunikativt rum og et anderkende rum af alle følelser der kommer frem.

Næste sted i denne smukke dannelses proces for barnet, er at få kendskab og tryghed i hvad der kan skabe rum for at dække de behov der opstår i følelserne.

Herfra vil jeg lægge en verden af muligheder ud foran barnet, som ville kunne dække det eksakte behov og følelse. Selvfølgelig med øje for hvad BARNET viser mig behovet er, ikke hvad jeg tænker det kunne være.

Det sidste step, er læringsprocessen i barnet , som har skabt rum for at forstå og udtrykke egne følelser og behov.

Fra dette hjerte møde i vores relation, vil jeg give barnet, støttet af tydelige, positive grænser, rammer og positive strukturer, en meget værdifuld læring. En Menneskelig og følelsesmæssig skabelses rejse.

At tage ansvar for at skabe denne, livsdannende, viden om sig selv, for barnet. Er for mig, min mening, Det vigtigste læringsområde. Fra et sundt og stærkt selvværd, kendskab til egne følelser , grænser og behov. Derfra Kan barnet frisætte alle sine talenter, alle sin kreative sider og ønsker på vej i livet.

Jeg ser, respektere og anderkender fuldt ud det smukke arbejde der bliver gjort omkring børnene i alle vores institutioner.

Men vi har en mulig her for at gå dybere.

Er du klar til at omfavne denne proces??????

ER jeg som den voksne, bange for at skabe rum og plads til barnets følelser?? Kan jeg vælge at tage ansvar for min egen kontakt og tryghed til mit følelsesliv.

Med venlige hilsner.

Tommy Lynnerup

Forældre coach , underviser og foredragsholder.

www.tommylynnerup.dk

%d bloggers like this: