Tro på udvikling - find den positive energi - kommuniker selvværdsopbyggende
Blog

Det utrygge barn i familien 2 af 2

Nyt personligt indlæg 2 ud af 2

 

DET UTRYGGE BARN I FAMILIEN.

 

At ændre sit mindset? , at forstå sine egne sår? At forstå sin egen modstand? At se det uretfærdige i magt, negativ energi og konsekvenser?

At skulle lære og stole på kærligheden og friheden derigennem ? At skulle lære at opdragelse kunne komme gennem kærlighed, positiv energi og noget så simpelt som tydelighed gennem en tryg energi fra…. MIG som far…. Sikke en rejse.

 

– ja jeg måtte erkende og indse, at når jeg opdragede min søn, gennem min negative autoritet, med skælden ud…. Med konsekvens pædagogik.. og faktisk… ja på det tidspunkt … den eneste måde jeg mærkede og troede var rigtigt, at opdrage ham på, – ændre hans adfærd ( så han ikke begik fejl – gjorde ting forkert ) og lærte ham de vigtigste værdier her i livet.

 

så havde det store konsekvenser for min søn og hans plads til hans følelser. Fordi jeg ikke forstod at han ikke kunne rumme alt det modstand, at han kun kunne lukke ned gennem for hans reaktioner og naturlige følelser , fordi jeg ikke formåede at skabe et trygt og sikkert rum for ham.

 

Herfra kunne hans reaktioner og afmagt kun blive større og større… hvad havde jeg af muligheder over for det?

… mere magt … mere skæld ud… mere negativ energi.

 

NEJ!!!!! Mit hjerte sagde nej, min kærlighed sagde nej. Jeg måtte finde en anden vej.

 

Den vej fandt jeg igennem mig selv, igennem mig som far og mig som den mand jeg ER. Jeg mærkede at jo mere jeg kunne rumme hans følelser og samtidig med at jeg kunne skabe tryghed i ham igennem mine følelser, min adfærd, mine ord og min tydelighed. Så Undgik vi … langt hen af vejen…..de konflikte der førte til alt det overstående.

 

Jeg mærkede, at jo mere pres og forventninger jeg tog ud af konflikterne, ( om god opdragelse og forkert adfærd ) men i stedet skabte mere plads til …. FØLELSERNE…. Skabte mere tryghed igennem mig ( viste at jeg kunne rumme ALLE min søn´s reaktioner og følelse ) … anderkendelse og det at kunne møde ham i hans kaos, frem for at sige med min reaktion, mit sprog og min energi,

… DETTE er ikke ok, stop det.

Det skabte, lige foran øjnene på mig, meget mere ro, mindre konflikter og meget mere plads til alt det positive.

Det skabte mere plads til at jeg kunne være den far jeg elsker at være, den far hvor jeg føler min kærlighed til min søn er det vigtigste.

 

Hvad så med opdragelse? Læring af fejl og forståelser af livs værdier?

Hvordan skaber jeg det rum uden at lukke ned for min søn´s naturlige følelser.

 

Jeg bruger i dag mine indre mandelige styrker og min kærlighed, som det vigtigste redskab. På vej ind i kaos…. En konflikt…en følelsesmæssig reaktion, i min søn, er min største opgave, ikke at fortælle ham hvad han har gjort forkert, ikke vise ham hvad der er rigtigt , ikke lægge noget som helst negativt pres eller forventninger på ham, lige der midt i hans reaktion.

 

…. Men at skabe tryghed for ham, rumme ham og vise ham at hans følelser lige her… vrede … ked af det hed… er lige så naturlige som glæde og kærlighed…..

Ved at opleve sine følelser.. alle sider af dem, blive kendt og tryg i sine reaktioner… ja så kan vi lære at mestre dem, at navigere rundt i dem, at mærke dem før vi reagere og derfra afdække de reelle behov vi har, altså vi kan handle ud fra at mærke vores egne følelser.

 

…. Når jeg så skal vise min søn vej, gennem hans adfærd og lære ham hvad der er rigtigt for forkert, set i et samfunds perspektiv, lære ham om de værdier der er vigtige for mig at han ser sandheden i, lære ham om min kultur, rammer og strukturere i mit hjem og omkring mig… skabe tydlighed og få ham til at følge mig.

Så gør jeg det, EFTER, hans følelsesmæssige reaktioner og ude og han er tilbage i balance. Her kan vi få en positiv samtale og når jeg er opmærksom og i kontakt med min mandelige indre styrker, min kærlighed, tryghedsskabende energi og tydlighed, er det mine redskaber til lære ham om lives veje.

……Hele tiden med opmærksomhed på følelserne og klar til at skabe plads og tryghed til dem. Alt bevæger sig naturligt hele tiden… frem og tilbage….

 

 

Det er mit største ansvar som far. .. dette er min vigtigste opgave som far.

 

Samtidig ser jeg nu min relation med min søn som værende ligeværdig, og når jeg skal tage ansvaret, træffe beslutninger, som voksen, som far, ( HVILKET JEG SKAL!!!!!!! ) så gør jeg det med min positive og tryghedsskabende autoritet. Jeg er tryg i min egen energi, jeg er tydelig i mit budskab og jeg skaber ikke modstand til min søn´s reaktion.

 

DET ER MIT ANSVAR SOM FAR.

 

… og jo… jeg kan stadig blive sur og selv være ude af balance. .. men den her vej fylder mest i min adfærd omkring min søn.. Og sikke en smuk udvikling jeg ser i ham. For mig er det vigtigste at min søn lærer hans følelsesliv at kende, hans sociale adfærd er sund og positiv for ham. Derfra er jeg sikker på at han nok skal blive til lige det han ønsker at være.

 

Det TRYGGE barn i familien. Mit ansvar!

 

Tommy Lynnerup

%d bloggers like this: